Per a la tesina del  Màster en Traducció i Noves Tecnologies: traducció de Programari i Productes Multimèdia (2017) vaig localitzar d’anglés a espanyol algunes parts que componen els materials del videojoc El Padrí II.

Aquest videojoc està basat en la pel·lícula El Padrí II de Francis Ford Coppola, i fou desenvolupat per EA Redwood Shores i distribuït per Electronic Arts, Paramount Digital Entertainment.

A continuació, pots veure els materials que vaig localitzar.