The Godfather II

post-image

Per a la tesina del  Màster en Traducció i Noves Tecnologies: Traducció de Programari i Productes Multimèdia  (2017) vaig localitzar d’anglès a espanyol algunes parts que componen els materials del videojoc El Padrí II.

Aquest videojoc està basat en la pel·lícula  El Padrí II de Francis Ford Coppola, i fou desenvolupat per EA Redwood Shores i distribuït per Electronic Arts, Paramount Digital Entertainment.

Els materials que vaig localitzar són:

Contacte