Subtitulació

Subtitulació de pel·lícules, sèries, etc. d'anglès a espanyol i català.

SPS

Subtitulació per a persones sordes i persones amb discapacitats auditives d'anglès a espanyol i català.

Edició de textos

Edició i revisió de textos traduïts a espanyol i català des de l'anglès.

Localització d'aplicacions

Localització d'aplicacions web i mòbils d'anglès a espanyol i català.

Localització de videojocs

Localització de videojocs d'anglès a espanyol i català.

Localització de pàgines web

Localització de pàgines web d'anglès a espanyol i català.

Contacte